Osebna orodja
Nahajate se tu: Domov O podjetju Kdo smo

Kdo smo

Predstavitev skupine Sipronika

Poleg redno zaposlenih skupino Sipronika sestavlja tudi večje število zunanjih sodelavcev, ki so z nami povezani kot partnerji, kooperanti ali dobavitelji. Zavedamo se svojega vpliva, ki ga imamo preko zunanjih sodelavcev na širše družbeno okolje, zato svojo vlogo sprejemamo zavzeto in odgovorno. Obojestransko zadovoljstvo ob dobro opravljenem delu ter vrhunsko znanje sta za nas prednostni vrednoti, ki ju v vsakodnevni praksi skrbno negujemo.

Preplet izkušenj in mladostne inovativnosti

Skupinska slika-bw

Znaten delež svojih sredstev namenjamo raziskavam in razvoju in si neprenehoma prizadevamo za usposabljanje in strokovno izpopolnjevanje svojih zaposlenih. V svoje vrste vedno radi sprejemamo inovativne in prespektivne študente tehničnih strok, ki pri nas opravljajo študentsko prakso ali diplomsko delo.

Med drugim sta se pri nas uspešno usposabljala dva mlada raziskovalca iz gospodarstva, ki sedaj kot doktorja znanosti pomembno prispevata k oblikovanju močnega  razvojno-raziskovalnega jedra znotraj podjetja.

V podjetju že od samega začetka deluje raziskovalna skupina Sipronika, ki je bila leta 2000 uradno priglašena s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) pod številko 1678. V tem obdobju smo uspešno sodelovali na številnih domačih in mednarodnih RR projektih.

Vizija podjetja

V prihodnost zremo z optimizmom, saj se zavedamo, da je podjetij, ki imajo lasten razvoj in prinašajo visoko dodano vrednost vedno manj, zato bodo naše znanje in storitve vedno bolj iskane.

V delujočih panogah želimo ohraniti sloves prvovrstnega, zanesljivega in konkurenčnega partnerja, obenem pa želimo osvajati področja prihodnosti, kar nam že danes predstavlja dražilen izziv.

Še naprej se bomo trudili v prid ohranjanja zelene naravne dediščine in kakovostnega vpliva na širše družbeno okolje.

 

Akcije dokumenta